قوانین و مقرراتکارمیده

مقدمه

کاربر گرامی، این قراداد مطابق ماده 10 قانون مدنی و طبق اصل آزادی قردادها بود و به شرح ذیل تنظیم گریده و همه استفاده کنندگان اعم از کاربران عمومی و متخصص ملزم به مطالع این قراداد بوده و با نصب این اپلیکیشن در واقع قوانین مربوطه را پذیرفته اند. کارمیده نیز خود را ملزم به رعایت مفاد این قرداد می داند.

۱- تعاریف و اصطلاحات

در این قرارداد اصطلاحات زیر بدین معنا هستند:

1-1کارمیده: مجموعه نرم افزارهای کارمیده شامل اپلیکیشن کارمیده، متخصص کارمیده و کاربرکارمیده و کلیه نرم افزارهای وابسته به آن؛

۱-۲ کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در مجموعه کارمیده ثبت نام نماید این فرد می‌تواند اعم از خدمات گیرنده و متخصص باشد.

۱-۳ : خدمات گیرنده : کاربری که درخواست خدمات کارمیده را می دهد؛

۱-۴ : خدمات دهنده : کاربری که به‌عنوان متخصص در کارمیده ثبت نام کرده و پس از طی مراحلی، به همکاری با کارمیده می پردازد.

۱-۵ سرویس هرگونه خدمتی که توسط متخصصان به خدمات گیرنده ارائه گردد.

۱-۶ خدمات کارمیده: خدماتی که کارمیده در راستای ارتباط خدمات گیرنده و متخصص ارائه می‌-دهد.

۱-۷ حساب کاربری: شامل صفحه شخصی، نام کاربری و سابقه فعالیت کاربر، که پس از ثبت نام در اپلیکیشن کارمیده در اختیار کاربر قرار می¬‌گیرد.

۲- خدمات و سرویس‌ها

۲-۱ کارمیده مستقیماً هیچ‌گونه سرویسی ارائه نمی‌نماید، بلکه یک واسطه بین خدمات گیرنده و متخصصان جهت سهولت در ارائه و دریافت سرویس است. بدین معنا که متخصص میان پذیرش درخواست خدمات یا رد آن مخیر است و خدمات گیرنده نیز پس از ارسال درخواست خدمت و مشخص شدن متخصص می‌‌تواند درخواست خود انصراف دهد. بدین ‌وصف، هر سفارشی که در قالب کارمیده انجام می‌گردد ‌یک قرارداد مستقل مابین متخصص و خدمات گیرنده بوده و خدمات کارمیده تنها زمینه‌ساز انعقاد این قرارداد میان خدمات گیرنده و متخصص است.

۲-۲ از آنجایی که قراداد اصلی بین متخصص و خدمات گیرنده بوده ،کارمیده هیچ‌گونه مسئولیتی- اعم از مدنی و کیفری- در قبال نوع و میزان کیفیت سرویس ارائه شده و وقایع و مشکلات احتمالی آتی آن، در مقابل کاربران و اشخاص ثالث نخواهد داشت.

۲-۳ خدمات کارمیده شامل ارائه راهکار ساده سفارش آنلاین خدمات و معرفی متخصصین با تجربه و فاقد سوء پیشینه ، ایجاد امکان مقایسه قیمت‌های پیشنهادی و شفافیت قیمت خواهد‌ بود.

۲-۴ کارمیده به منظور انجام هر چه بهتر خدمات خود اختیار حذف یا اضافه کردن هر خدمتی را در نرم افزار دارد.

۳- امور مالی

۳-۱ دانلود، نصب و ثبت نام در نرم افزارهای کارمیده رایگان است و هزینه‌ای که محاسبه و از خدمات گیرنده دریافت می‌‌‌گردد، تنها مشتمل بر بهای سرویس ارائه‌ شده توسط متخصص می‌-باشد. بدیهی است فراهم آوردن ملزومات این استفاده از جمله اینترنت مورد نیاز و سیستم¬ های الکترونیکی هوشمند تماماً به عهده کاربر خواهد بود.

۳-۲ محاسبه هزینه بر اساس فهرست¬ بهای توافق شده خدمات گیرنده و متخصص خواهد بود. بدین معنا که سفارش خدمات گیرنده همراه با فهرست¬ بهای قیمت¬‌های پیشنهادی کارمیده که بر اساس عرف بازار محاسبه شده است، برای متخصص ارسال می‌گردد. متخصصین می‌توانند با توجه به شرایط خود این قیمت را کاهش یا افزایش داده و پیشنهاد قیمت خود را برای خدمات گیرنده ارسال نماید. خدمات گیرنده پس از مشاهده چند پیشنهاد قیمت، ، از بین این متخصصان انتخاب نماید. پس از انتخاب خدمات گیرنده فهرست¬ بهای پیشنهادی متخصص قطعی شده و محاسبات بر اساس آن صورت خواهد پذیرفت. در این حالت، خدمات گیرنده و متخصص، حق هرگونه اعمال تغییر و اعتراض در این خصوص، ولو به استناد خیارات را از خود سلب و اسقاط می‌‌نماید. لازم به ذکر است، قطعی بودن قیمت‌ها منوط به نهایی شدن سفارش و انتخاب متخصص مورد نظر در نرم‌افزار کارمیده است. در صورتی که مراحل سفارش طی شده اما نهایی کردن آن معلق بماند سفارش قابل انجام و پیگیری نخواهد بود.

۳-۳ پس از انجام هر سرویس متخصص ملزم به تنظیم فاکتور بر اساس فهرست بهای توافق شده در سفارش می‌باشد. لذا خدمات گیرنده تنها موظف به پرداخت اجرت فاکتور شده بوده و کلیه پرداخت‌های خارج از چهارچوب فاکتور از جمله انعام و غیره اختیاری بوده از حمایت کارمیده خارج است. لازم به ذکر است هزینه کالاهای مصرفی خریداری شده برای ارائه سرویس توسط متخصص، باید به طور جداگانه و مطابق با فاکتور پرداخت گردد.

۳-۴ در صورت اشتباه خدمات گیرنده در ارائه اطلاعات هنگام سفارش گذاری، متخصص ضمن یادواوری اقدام به لغو پذیرش نموده و از خدمات گیرنده می خواهد که مجددا درخواست خود را ثبت نماید.اگر متخصص در محل حاضر شده باشددر این حالت خدمات گیرنده تنها موظف به پرداخت هزینهٔ ایاب و ذهاب خواهد بود.

تبصره: در صورت انجام سرویس ،متخصص حق دریافت مابه التفاوت را ندارد.

۴- مالکیت معنوی

۴-۱ کلیه حقوق معنوی نرم‌افزارهای کارمیده، موارد وابسته به آن و هر آنچه بدان ملحق می‌گردد، مانند نام، علامت تجاری، خدمات ارائه‌شده تحت این نام و سایر موارد از جمله مالکیت فکری و معنوی آن متعلق به جناب آقای علی اکبر شکوهی بوده و هر گونه سوء استفاده از هر یک از موارد فوق قابلیت پیگیری قانونی خواهد داشت. لذا کاربران در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی کارمیده نسبت به نرم‌افزارها و ملحقات آن بوده، تنها مجاز به استفاده‌ی محدود، غیر انحصاری و غیر قابل انتقال از خدمات کارمیده هستند، بدون آن که این استفاده حقی برای آن‌ها نسبت به مالکیت نرم‌افزارهای کارمیده یا سایر حقوق معنوی مربوطه ایجاد نماید یا اجازه‌ی استفاده از نام، علامت تجاری، لوگو و ... را به آن‌ها اعطا نماید.

۴-۲ کاربران نمی‌‌توانند نرم‌افزارهای کارمیده را تغییر دهند و یا آن را بازتولید، مشابه سازی یا بازنویسی کنند یا از جزء یا کل آن برای تولید یک برنامه‌ی مشابه یا غیر مشابه استفاده نمایند.

۴-۳ دانلود نرم افزارهای کارمیده رایگان است. لذا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق اجاره، فروش و به طور کلی انتقال نرم‌افزارهای کارمیده و حقوق ناشی از آن یا نمایش عمومی آن را نخواهد داشت. کاربران می‌توانند هر گونه اقدام خلاف این بند را به کارمیده گزارش نموده تا در اسرع وقت با متخلف برخورد قانونی صورت گیرد. لازم به ذکر است خسارات ناشی از این تخلف به عهدهٔ شخص خاطی خواهد بود و کارمیده در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

۴-۴ اقدام کاربر برای دسترسی به هر یک از سرویس‌‌ها و برنامه‌ها و شبکه‌ها‌ی مرتبط با سرورها، همچنین استفاده از مهندسی معکوس یا مترجم وارون برای دسترسی به کد سطح بالا یا زبان ماشین یا تلاش در راستای آن غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می‌گردد و کارمیده مجاز به پیگیری‌های قانونی و برخورد با شخص خاطی خواهد بود.

۴-۵ تمامی متن‌ها، طرح‌های گرافیکی و کدهای به کار گرفته شده در کارمیده جزو اموال کارمیده محسوب شده و استفاده از هرگونه کرالر (Crawler) یا ابزار مشابه جهت مرور یا کپی خودکار صفحات و اطلاعات کارمیده توسط کاربران و یا هر شخص حقیقی و حقوقی غیر کاربر ممنوع بوده، کارمیده مجاز به جلوگیری از این اقدام و برخورد قانونی در این خصوص خواهد بود.

۴-۶ کپی‌برداری از اطلاعات متخصصین و یا خدمات گیرندگان، محتوی، طراحی و تصاویر به کار رفته در نرم افزارهای کارمیده، چه به شکل دستی و یا خودکار، ممنوع می‌باشد.

۵- شرایط استفاده کاربران از کارمیده

۵-۱ کاربر باید دارای اهلیت باشد. لذا داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی کاربر، به عنوان اماره قانونی، برای استفاده از کارمیده شرط است.

۵-۲ در کلیه¬‌ٔ مراحل استفاده از کارمیده، کاربران موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.

۵-۳ کاربر می‌پذیرد تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی را که توسط مالکیت در تارنمای کارمیده به‌روزرسانی می‌گردد و یا از طریق پیامک، رایانامه، نرم‌افزارهای کارمیده و یا هر شیوه‌ی متعارف دیگر در خصوص استفاده از خدمات کارمیده و شرایط آن ارسال‌‌ می‌گردد را مطالعه نماید. لذا هرگونه استفاده از کارمیده به منزله‌ی اطلاع کامل و موافقت با موارد مذکور خواهد بود.

۵-۴ کاربر می‌‌پذیرد که قرارداد حاضر یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی کارمیده است و کارمیده می‌‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون دلیل، یک حساب کاربری را مسدود کند و مانع استفاده‌ی کاربر از خدمات کارمیده گردد.

۶- حساب کاربری

۶-۱ استفاده از مجموعه کارمیده منوط به داشتن حساب کاربری است. هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) تنها مجاز به افتتاح یک حساب کاربری است. در خصوص اشخاص حقوقی، فرد افتتاح ‌کننده حساب کاربری، باید نماینده قانونی کارمیده باشد.

۶-۲ کاربر می‌پذیرد اطلاعات درخواست شده توسط کارمیده را به طور صحیح و دقیق ارئه نماید و در صورت نیاز به تغییر اطلاعات در اسرع وقت نسبت به به‌روز‌رسانی آن‌ها اقدام نماید. مسئولیت عدم تطابق اطلاعات مندرج با واقع و کلیه عواقب ناشی از آن بر عهدهٔ خود کاربر خواهد بود.

۶-۳ هر کاربر با ثبت‌نام در کارمیده و ایجاد حساب کاربری به نام خود صحت انتساب تمام داده پیام‌‌های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته و در نتیجه حق هرگونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده‌ پیام‌های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می‌‌نماید.

۶-۴ مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌‌شود مطلقاً به‌عهدهٔ صاحب حساب کاربری است، در نتیجه کاربر مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده در اختیار شخص دیگری قرار دهد یا آن را به هر نحو به دیگری منتقل نماید. به علاوه ضروری است که در راستای ممانعت از سوء استفاده غیر، در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد.

تبصره: در صورت ظن به دسترسی اشخاص ثالث به حساب کاربری، کاربر موظف برای انجام پیگیری‌های بیشتر کارمیده را مطلع سازد.

تبصره: کارمیده هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث که ممکن است موجب حدوث نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد، نخواهد داشت.

۶-۵ کارمیده مجاز است در صورت صلاحدید پیش از استفاده کاربر از حساب کاربری برای اطمینان از صحت اطلاعات، کاربران را احراز هویت نماید.

۶-۶ حساب کاربری باید بر اساس قوانین حاکم، قرارداد حاضر، در راستای اهداف قانونی و در همه حال، با در نظر گرفتن حیثیت تجاری مجموعه کارمیده و کارمیده به کار گرفته شود. لذا کاربر متعهد می‌گردد که تحت هیچ شرایطی مرتکب رفتاری نشود که اعتبار تارنما و نرم‌افزارهای کارمیده را خدشه‌‌دار نماید. مسئولیت هر نوع اقدام کاربر که منجر به بروز خسارات بدنی، جانی یا مالی به خود، کارمیده و یا ثالث و در نتیجه حیثیت کارمیده، گردد به‌ عهده‌ٔ کاربر است و کارمیده در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در استفاده از حساب کاربری، اعم از تخطی از مفاد قرارداد حاضر و یا سایر قوانین موضوعه و یا نقض حقوق ثالث، علاوه بر انسداد حساب، کلیه اعتبار موجود در حساب کاربری وی به عنوان وجه التزام توسط کارمیده ضبط شده و کاربر حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می‌نماید. موارد فوق کارمیده را از اقدام به پیگیری‌های قانونی لازم برای مقابله با فرد متخطی محروم نخواهد ساخت.

۶-۷ کارمیده از طرف کاربر وکالت دارد تا در صورت صلاحدید، حساب‌های کاربری که در مدت طولانی غیرفعال بوده و یا تأیید نشده‌اند را لغو نماید.

۶-۸ در راستای اطلاع‌رسانی اخبار، خدمات و سرویس‌های ویژه از جمله تخفیف‌ها، کارمیده اقدام به ارسال رایانامه و یا پیامک برای اعضا کارمیده می‌نماید. در صورتی که کاربر تمایلی به دریافت این پیام‌ها و یا رایانامه‌ها نداشته باشند قادر به لغو این موارد خواهد بود.

تبصره: با توجه به اینکه اطلاع رسانی در خصوص خدمات از درگاه‌های مذکور صورت می‌پذیرد و نظر به امکان ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی، در صورت لغو این سرویس‌ها، مسئولیتی متوجه کارمیده نیست و کاربر حق اعتراض در این مورد را از خود سلب می‌نماید.

۶-۹ در صورتی که کاربر مایل به بستن حساب کاربری خود در کارمیده باشد، می‌تواند با تماس با کارمیده نسبت به این امر اقدام نماید. در این صورت حساب وی از طرف کارمیده مسدود خواهد گردید. لیکن برخی اطلاعات مانند تراکنش‌های مالی سابق به دلایل قانونی قابل حذف نیست و در کارمیده باقی خواهد ماند.

۷- تخفیف

۷-۱ در مواقع خاص کارمیده برای رضایت بیشتر و رفاه حال کاربران طرح‌های تشویقی و تخفیف‌های متفاوتی در نظر می-گیرد. با این وجود ضروری است کاربر شرایط استفاده از هر تخفیف و یا طرح‌های تشویقی را به صورت مجزا مطالعه کرده و تاریخ انقضای هر تخفیف را بررسی نماید. در صورت کوتاهی و اشتباه کاربر در استفاده از طرح‌های تخفیفی کارمیده مسئول نخواهد بود.

۷-۲ تا زمانی که تخفیف مذکور به طور صحیح و کامل اعمال نشده باشد، انقضا و تغییر آن از طرف کارمیده ممکن می‌باشد.

۷-۳ کاربر می‌‌پذیرد که بسته‌های تشویقی اختصاصی، برای استفاده‌ی شخصی وی در نظر گرفته شده و به همین دلیل می‌‌بایست از انتقال و فروش آن‌ها اجتناب نماید. به علاوه اعتبار ناشی از بسته‌های تشویقی غیرقابل تبدیل به وجه نقد است و از این رو کاربر نمی‌‌تواند وجه معادل بسته‌های تشویقی را از کارمیده مطالبه نماید.

۸- اطلاعات

۸-۱ با توجه به ماهیت خدمات کارمیده، کاربر می‌پذیرد که اطلاعات لازم از جمله آدرس و شماره تماس معتبر و سایر اطلاعاتی که برای تکمیل ارائه خدمات ضروری باشد را، با علم به این موضوع که برخی از این اطلاعات در اختیار متخصص و یا خدمات گیرنده مخاطب سفارش قرار خواهد گرفت، با رضایت کامل در اختیار کارمیده قرار دهد.

۸-۲ کاربر می‌پذیرد که پس از اتمام خدمت از اطلاعاتی که در نتیجه‌ی استفاده از خدمات کارمیده کسب نموده است استفاده نکند و از ذخیره‌ی این اطلاعات به هر شکل اجتناب نماید. هر گونه استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از اطلاعات مذکور که از محدوده اهداف و خدمات کارمیده خارج باشد، تخطی محسوب شده مسئولیت آن تماماً به عهدهٔ فرد خاطی بود است و حق پیگیری از طریق پلیس فتا و سایر مراجع قضایی ذی‌صلاح را برای کارمیده ایجاد می‌کند.

۹- ثبت سفارش

۹-۱ برای استفاده از خدمات کارمیده، خدمات گیرنده باید در اپلیکشن خدمات گیرنده ثبت نام کرده و سفارش خود را نهایی نماید. در صورتی که نهایی شدن سفارش معلق بماند، سفارش به کارمیده ابلاغ نشده و کارمیده قادر به انجام خدمت نخواهد بود.

۹-۲ هر سفارش خدمات گیرنده در قالب یک مناقصه کوچک درآمده و خدمات گیرنده باید برای نهایی کردن سفارش خود از میان ۳ الی ۵ پیشنهاد خود، یکی از متخصصان را برگزیند.

۹-۳ خدمات گیرنده موظف است کلیهٔ اطلاعات خاص، از جمله خرابی بخشی از کالایی که خدمت بر آن صورت می‌پذیرد، عتیقه بودن و یا هر توضیحی که ممکن است در تصمیم متخصص برای قبول یا رد خدمت تأثیرگذار باشد را در بخش توضیحات ذکر نماید. توافق شفاهی خدمات گیرنده با متخصص به هیچ وجه قابل پیگیری توسط کارمیده نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که خدمات گیرنده در خصوص بیان این موارد کوتاهی نماید کلیهٔ خسارات احتمالی از جمله هزینه‌ای که متخصص برای کارشناسی متحمل خواهد شد به عهده وی خواهد بود.

۹-۴ پس از توافقات نهایی خدمات گیرنده موظف است در زمان مقرر در محل بیان شده (نشانی‌ که در درخواست سرویس ثبت شده ‌است) حضور یابد، در غیر این صورت کارمیده مجاز خواهد بود هزینه ایاب و ذهاب متخصص به اضافه دویست هزار ریال تا دو میلیون ریال جریمه را از اعتبار وی کسر یا از نام‌برده وصول نماید. وصول این مبلغ، نافی اختیار کارمیده برای انسداد حساب کاربری خدمات گیرنده موصوف نخواهد بود.

۹-۵ خدمات گیرنده موظف است هزینه‌ی سرویس را به یکی از روش‌های مذکور در اپلیکیشن کارمیده و با در نظر گرفتن کلیه مقرراتی که در بخش مالی و تخفیف آورده شده است، پرداخت نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت کاربران می‌توانند با پشتیبانی کارمیده تماس بگیرند.

۹-۶ در صورت لغو سفارش پس از منقضی شدن فرصت لغو، در صورت انجام شدن بخشی از سفارش از جمله ارسال متخصص و غیره و یا ایجاد هزینه‌ی فرصت برای متخصص مانند رزرو خدمت در زمان اوج سفارشات، هزینه‌ی خدمت انجام شده و خسارات مربوط به هزینه‌ی فرصت در حد متعارف در حمایت از متخصص از خدمات گیرنده اخذ خواهد شد.

تبصره: لغو سفارش و استرداد هزینه‌ها پس از خدمت‌رسانی ممکن نبوده و خدمات گیرنده موظف به پرداخت هزینه‌ها می‌باشد.

۹-۷ ثبت سؤال، نظر و یا پیشنهادات خدمات گیرندگان در خصوص خدمات ارائه‌شده امکان‌پذیر است. لیکن باید در نظر داشت که نظرات مذکور در هر صفحه باید تنها در قالب سؤال و یا نقد و بررسی همان متخصص و یا سرویس ارائه‌شده توسط وی باشد. در این باب رعایت کامل ادب و نزاکت، شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است. لذا کارمیده محق است ضمن حفظ محتوای اصلی، کلیهٔ نظرات غیر مرتبط به خدمات از جمله تبلیغ له یا علیه دیگر متخصص‌ها، تبلیغ سایر فعالیت‌ها، اطلاعات و درخواست‌های شخصی و نظراتی که با اخلاق حسنه و شئونات اسلامی و قوانین موضوعه و قرارداد حاضر در تضاد باشند را حذف نماید. تبصره: کارمیده هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت یا عدم صحت نظرات منتشر شده در خصوص سرویس‌ها ندارد. نمایش نظرات کاربران در به هیچ وجه به معنی تأیید فنی کارمیده درباره محتویات نظر نیست.

۹-۸ با توجه به ماهیت سرویس‌ها، پس از گذر زمان طولانی از انجام سرویس، امکان کارشناسی و راستی آزمایی در خصوص دعاوی از بین خواهد رفت، لذا خدمات گیرنده متعهد می‌گردد در صورت بروز مشکلات احتمالی این موارد را حداکثر طی دو هفته تقویمی به کارمیده اطلاع دهد. عدم توجه به این موضوع به معنای رضایت خدمات گیرنده و اسقاط کلیه دعاوی آتی وی در این خصوص خواهد بود.

قواعد اختصاصی


۱۰- آزمایشگاه همراه

۱۰-۱ سرویس‌های ارائه‌شده در حوزه آزمایشگاهی، تنها توسط آزمایشگاه‌های دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت انجام می پذیرد و کارمیده تنها تسهیل‌کننده دسترسی کاربران به آزمایشگاه است. کارمیده در هیچ یک از مراحل پزشکی ورود نکرده و تمامی مراحل توسط آزمایشگاه، بر اساس دستورالعمل‌های قانونی انجام خواهد پذیرفت.

۱۰-۲ خدمات آزمایشگاهی ارائه‌شده در کارمیده صرفاً جهت ایجاد سهولت برای کاربران بوده و به هیچ وجه جنبه تبلیغاتی ندارد. نظرات کاربران پیشین در این خدمت صرفاً نقل‌کننده تجربیات کاربران آزمایشگاه می‌باشد که نمایش آن به معنای تأیید این نظرات توسط مجموعه نمی‌باشد. لازم به ذکر است، هرگونه درجه‌بندی و تأیید آزمایشگاه‌ها امری تخصصی بوده و کارمیده به هیچ عنوان در این حیطه ورود نخواهد نمود. لذا کاربر با استفاده از خدمات این مجموعه اقرار می‌دارد که این بند را مطالعه نموده و نسبت به این امر آگاهی کامل دارد.

۱۰-۳ کاربر می‌پذیرد که در روند انجام آزمایش کلیه قوانین حاکم بر این فرایند علی‌الخصوص قوانین مربوط به بیمه را رعایت نماید. لذا در هنگام ثبت سفارش تطابق هویت کاربر با نسخه و در فترچه بیمه الزامی بوده و در صورت عدم تطابق، نمونه‌گیر مجاز خواهد بود از انجام نمونه‌گیری خودداری نموده و پس از اخذ هزینه ایاب و ذهاب، محل را ترک نماید.

۱۰-۴ نمونه‌گیر موظف به احراز هویت کاربر و تطابق هویت با دفترچه ارائه‌شده می‌باشد، لذا هر‌گونه تخلف از این بند صرفاً به عهده کاربر و نمونه‌گیر خواهد بود.

۱۱- خدمات سلامت و زیبایی

۱۱-۱ سرویس سلامت و زیبایی ارائه‌شده در این مجموعه، در قالب قوانین جمهوری اسلامی بوده و با توجه به ماهیت فعالیت، خدمات دارای دسته‌بندی ویژه بانوان و آقایان می‌باشد و سفارش گذاری برای هر خدمت تنها با در نظر گرفتن این موضوع امکان‌پذیر است. لذا کاربر اقرار می‌نماید که با ایجاد سفارش در کارمیده این بند را به‌طور کامل مطالعه نموده و نسبت به این امر آگاهی کامل دارد.

۱۱-۲ با توجه به ماهیت این سرویس، برای حفظ هر چه بیشتر خدمات گیرندهان و متخصصان، ارائه کد ملی خدمات گیرنده و تعیین جنسیت در هنگام ثبت سفارش الزامی است. لازم به ذکر است اطلاعات شما نزد این مجموعه محفوظ بوده و در اختیار متخصص و افراد ثالث قرار نخواهد گرفت.

۱۱-۳ عدم رعایت مقررات این سرویس، به معنای تخلف بوده و خدمات گیرنده و متخصص خاطی، از سیستم منفک خواهند گردید. این امر نافی حق کارمیده مبنی بر سایر پیگیری‌های قانونی نخواهد بود.

۱۲- حقوق و تعهدات کارمیده

۱۲-۱ کارمیده متعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی در کلیهٔ فعالیت‌¬های خود خواهد بود.

۱۲-۲ کارمیده متعهد به تلاش برای ارائه‌ی سرویس پرسرعت و باکیفیت است و در این راستا با به‌روزرسانی مداوم تارنما و نرم‌افزارها، متناسب با نیاز کاربران، سطح خدمات ارائه‌شده را ارتقاء می‌بخشد.

۱۲-۳ کارمیده نهایت سعی خود را در خصوص ارتقای کیفیت و سرعت خدمات کارمیده خواهد نمود. لیکن عواملی چند از جمله سرعت اینترنت و سیستم الکترونیکی هوشمند مورد استفاده کاربر بر کیفیت خدمات کارمیده تأثیر مستقیم دارد. لذا برای استفاده ایده¬ آل از خدمات مذکور، بهتر است از مرورگرهای به‌روز شده و اینترنت و سیستم الکترونیکی هوشمند با سرعت متعارف استفاده نمایید.

تبصره: کارمیده نمی‌‌تواند اجرا شدن اپلیکیشن کارمیده را در تمامی سخت‌افزارها، دستگاه‌های تلفن همراه یا شبکه‌های ارتباطی تضمین نماید.

۱۲-۴ کارمیده متعهد به حفظ و حراست از اطلاعاتی است که در نتیجه‌ی استفاده‌ی کاربران از خدمات کارمیده در نرم‌افزار ثبت و ذخیره می‌‌شود. این اطلاعات به شرح زیر است: الف- اطلاعاتی که کاربر به‌صورت مستقیم در فرم مشخصات ثبت‌نام، درخواست خدمت و ... در اختیار کارمیده قرار می‌‌دهد. ب- اطلاعاتی که به‌طور غیرمستقیم و در نتیجه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات کارمیده در این برنامه ذخیره می‌‌شود؛ از جمله موقعیت مکانی محل درخواست خدمت، هزینه‌ی خدمت، تراکنش‌های مالی صورت گرفته در حساب کاربری جهت استفاده از خدمات کارمیده و اطلاعات مربوط به سخت‌افزاری که کاربر با استفاده از آن از خدمات کارمیده استفاده می‌‌کند (نظیر سیستم‌عامل آن) و امثال آن.

۱۲-۵ در راستای ایجاد بستر شفاف برای کاربر، ممکن است کارمیده به کاربران اجازه ‌‌دهد عکس، فایل صوتی یا تصویری، اطلاعات، دست‌نوشته یا نظرات خود را در نرم‌افزارهای کارمیده منتشر کنند. محتوای تولیدشده - و نه کپی شده - توسط کاربران به شیوه‌ی مذکور در مالکیت کاربران قرار دارد. اما کاربران با بارگذاری این موارد روی نرم‌افزارهای کارمیده اجازه‌ی استفاده، تغییر و انتشار آن را به هر نحو و در هر زمان به‌صورت رایگان، غیر قابل رجوع و قابل انتقال به کارمیده واگذار می‌‌کند.

۱۲-۶ کارمیده متعهد می‌‌شود که اطلاعات ذخیره‌‌شده در اپلیکشین کارمیده را تنها در جهت بهبود کیفیت خدمات کارمیده استفاده نماید.

۱۲-۷ کارمیده کلیه اطلاعات فنی را که کاربران مشاهده می¬‌کنند ردیابی می¬‌کند تا به این ترتیب، قادر به تعیین محبوبیت خدمات و بالا بردن کیفیت خدمات کارمیده باشد. این اطلاعات در محتویات تبلیغاتی درون سایت یا عملکرد بهتر سرویس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۲-۸ کارمیده متعهد است کلیه تغییرات، اصلاحات و الحاقات قرارداد حاضر را در همین صفحه به‌روزرسانی نماید.

۱۲-۹ کارمیده متعهد می¬‌گردد پیش از توقف ارائه خدمات، کلیه سفارش‌‏های ثبت‌شده قبل از توقف سفارش‌‏ گیری را پردازش و نهایی نماید. حق قطع ارائه کلیه و یا بخشی خدمات بدون اطلاع قبلی، برای کارمیده محفوظ است.

۱۲-۱۰ کارمیده متعهد می¬‌گردد کلیهٔ نظرات و سؤالاتی که با توجه به مفاد این قرارداد ثبت‌شده باشد را، فارغ از بار مثبت و یا منفی آن، بررسی و منتشر نماید.

۱۲-۱۱ کارمیده متعهد می¬‌گردد به مشکلات احتمالی اعلام‌شده توسط کاربران در خصوص سفارشات و پرداخت‌ها در اسرع وقت رسیدگی نموده و سعی بر رفع مشکلات مذکور نماید.

تبصره: اعلام مشکلات مذکور تنها توسط کاربر و با همان نام کاربری که سفارش صورت گرفته است، ممکن خواهد بود. در صورتی که نیاز به استرداد وجه باشد استرداد با احراز هویت کاربر و تطابق آن با شماره حساب و یا کارت واریزی صورت خواهد پذیرفت.

‌۱۲-۱۲ هدف اصلی کارمیده جلب رضایت خدمات گیرنده است. لیکن در بعضی مواقع در راستای ارائه خدمات ممکن است به دلیل اتفاقات غیرمترقبه و خارج از اختیار کارمیده، از جمله شرایط اضطراری و فورس ماژور، قطع سراسری شبکه¬‌های ارتباطی، قطع برق، بسته شدن مسیر و .... در ارائه خدمات اخلال ایجادشده و یا سفارشات ثبت شده لغو گردد. در این حالت تمام تلاش کارمیده به جایگزینی متخصص مربوطه با متخصص¬‌های مشابه خواهد بود. در غیر این صورت هزینه‌های پرداختی توسط خدمات گیرنده تمام و کمال عودت خواهد شد.

۱۲-۱۳ کارمیده حق عدم سرویس‌دهی به کاربران را برای خود محفوظ می‌دارد.

۱۲-۱۴ کارمیده مختار است هرگونه محتوایی که کاربران به تارنما یا اپلیکیشن‌¬ها ارسال می‌کنند را به هر نحو که صلاح می‌داند برای توسعه و تبلیغ خدمات خود استفاده نماید.

۱۳ حل اختلاف

۱۳-۱ خدمات گیرنده و متخصص می‌پذیرند که در صورت بروز هرگونه مشکل درنهایت آرامش و به دور از هرگونه تشنج مشکل مربوطه را با صلح و سازش و از طریق مذاکره حل نمایند. در صورتی که رفع مشکل از این طریق امکان‌پذیر نبود هر یک از طرفین می‌توانند شکایت خود را به کارمیده ابلاغ نماید. در این حالت کارمیده با توجه به مستندات، نظر کارشناس و با در نظر گرفتن قوانین، رأی صادر می‌نماید.

تبصره: خدمات گیرنده و متخصص می‌پذیرند رأی کارمیده در این خصوص نهایی بوده و برای طرفین الزام‌آور است.

۱۳-۲ در صورت بروز اختلاف بین کاربران و کارمیده، طرفین تلاش خواهند کرد اختلاف را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف به هیئت داوری مرضی‌الطرفین ارجاع داده خواهد شد.

۱۳-۳ کلیهٔ قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافق‌نامه حاکم خواهد بود.

۱۳-۴ این مقررات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین کاربر و کارمیده حاکم بوده و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی کاربر را در این خصوص بلا اعتبار می‌سازد.

۱۳-۵ استفاده از تارنما و اپلیکیشن کارمیده و طی کردن مراحل ثبت سفارش، به منزله‌ی مطالعه، آگاهی کامل و قبول تمامی شرایط و مقررات ذیل است. صرف استفاده کاربر از خدمات کارمیده و ثبت سفارش مجدد، در حکم اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول تغییرات تلقی می‌‌گردد. لذا ضروری است پیش از استفاده از کارمیده، این موارد را به‌دقت مطالعه فرمایید. لازم به ذکر است هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به منزله امضای الکترونیک بوده و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.

۱۳-۶ در صورتی که کاربر با مشخصات هویتی معین هم‌زمان به‌عنوان «خدمات گیرنده» برای یک سرویس درخواست ارسال و همان فرد این درخواست را به‌عنوان «متخصص» قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده و کارمیده را مجاز می‌سازد که چهار برابر هزینه‌ی سرویس انجام‌شده را از اعتبار متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ تکافوی جبران خسارت وارده را نکند، کارمیده مجاز خواهد بود خسارت وارده را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ نافی حق کارمیده برای انسداد حساب کاربری مذکور و سایر پیگیری‌های قانونی نخواهد بود. همچنین است در صورتی که وابستگان فرد اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به کارمیده اِعمال حیله و تقلب نمایند و بدین‌وسیله موجبات ضرر کارمیده را فراهم آورند.

14- ثبت درخواست خدمات

خدمت مورد نظر خود را از لیست خدمات موجود در برنامه انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به آن خدمت را وارد نمایید تا درخواست شما در سیستم ثبت شود.

15- مشاهده و مقایسه پشنهادات

در زمانی کوتاه متخصصان خدمت انتخابی شما، هزینه انجام کار را پیشنهاد می دهند و شما می توانید پس از بررسی از بین آنها مناسبترین گزینه را انتخاب نمایید.

16- انجام خدمت

متخصص انتخابی، در زمان تعیین شده توسط شما در محل حاضر و خدمت مورد نظر را انجام می دهد.

17- پرداخت هزینه

هزینه انجام خدمت را پس از پایان کار بدون هیچ هزینه اضافی می توانید به صورت نقدی یا اعتباری از طریق برنامه پرداخت نمایید.

ثبت نام در خبرنامهکارمیده